Information til dig som klient om beskyttelse af dine personfølsomme oplysninger.

 

Jeg fører elektronisk journal over dine behandlinger (ingen noter på papir). Heri findes dit navn, mobilnummer samt e-mail. Desuden registres alle de datoer du har modtaget behandling, samt om du har reserveret fremtidige behandlinger.

 

Derudover skriver jeg i journalen de oplysninger der er fagligt relevante for mine behandlinger af dig. Jeg holder mig til de færrest mulige oplysninger. Men der vil altid stå personfølsomme oplysninger om årsagen til at du henvendte dig, psykiske og fysiske skavanker, sygdomsforløb, samt lidt baggrund om jobsituation og familieforhold.

 

Jeg skriver om dine reaktioner på behandlingen, samt noterer ideer til fremtidige behandlingsstrategier.

 

Jeg registrerer ikke dit CPR-nummer, og kender det heller ikke.

 

Det er kun mig der har adgang til oplysningerne; de videregives ikke til andre parter. Jeg tilgår oplysningerne fra min personlige IPad, som jeg tager med mig hjem fra klinikken hver dag.

 

Oplysningerne opbevares elektronisk i serverne hos Timecenter’s bookingsystem, der overholder de nye GDPR-regler.       Jeg har en databehandleraftale med dem.

 

Journalerne opbevares i maximum 2 år.

 

Jeg har ikke pligt til at indhente dit samtykke for at opbevare disse oplysninger, ifølge persondataforordningen art. 9,

stk. 2, b.

 

Du har ret til at se alle dine oplysninger til enhver tid. Af sikkerhedsmæssige årsager sender jeg dem ikke til dig.

 

Du har desuden ret til at få alle oplysninger slettet.